Giải pháp quản lý thư viện bằng RFID

Giải pháp quản lý thư viện bằng RFID có thể sử dụng công nghệ UHF, nó có thể kiểm tra được hàng tồn kho, cũng có thể quản lý việc chống trộm sách.

Toàn bộ hệ thống quản lý bao gồm 6 bước cơ bản phía dưới:

  • Bước 1: Sử dụng đầu ghi RFID UHF để ghi dữ liệu sách vào thẻ RFID hoặc tem nhãn RFID. Và phát hành thẻ, tem nhãn RFID cho hệ thống quản lý thư viện.
  • Bước 2: Dán thẻ, tem nhãn RFID lên sách, và đặt sách lên kệ
  • Bước 3: Để kiểm tra sách trên kệ trong thư viện, có thể sử dụng máy quét cầm tay RFID UHF để quét.
  • Bước 4: Đặt 1 đầu đọc RFID UHF ở quầy tiếp nhận, khi có ai đó mượn sách, họ sẽ mang sách đến quầy để tháo thẻ hoặc tem nhãn RFID ra.
  • Bước 5: Đặt cổng an ninh ở cửa ra vào thư viện, nếu ai đó lấy sách mà quên tháo thẻ hoặc nhãn RFID ra, khi bước qua cửa an ninh sẽ kêu lên. Nếu thẻ hoặc nhãn RFID đã được tháo ra thì khi đi qua cửa an ninh sẽ không kêu.
  • Bước 6: Khi người mượn sách quay lại thư viện trả sách thì cũng đến quầy tiếp nhận, sử dụng đầu đọc RFID UHF để kích hoạt lại thẻ. Sau đó nhân viên thư viện sẽ đặt sách lại kệ.

giai-phap-quan-ly-thu-vien-rfid
Thiết bị phù hợp cho giải pháp: