Đầu đọc và ghi RFID UHF RU5601

  • Model: RU5601
  • Tần số: 860~960MHz
  • Giao thức: ISO 18000 – 6C (EPC EN2)
  • Chế độ làm việc: đọc và ghi
  • RF Power: 17dbm
  • Khoảng cách đọc: 1 – 20cm (tùy thuộc thẻ, tem nhãn)
  • Kết nối: RS232/WG26/34