Đầu đọc cố định RFID UHF RU6401

  • Model: RU6401
  • Chip: Impinj R2000
  • Tần số: 860~868MHz, hoặc 902~928MHz
  • Giao thức: ISO 18000 – 6B/C (EPC GEN2)
  • Chế độ làm việc: answer mode, real-time inventory, trigger mode, auto running
  • Khoảng cách đọc: 1-15m (tùy thuộc antenna)
  • Tag buffer size: 800pcs
  • Tồn kho: hỗ trợ EPC, TID
  • Kết nối: USB/RS232/TCP/IP/POE/Wifi