Category Archives: GIẢI PHÁP

Giải pháp quản lý thư viện bằng RFID

Giải pháp quản lý thư viện bằng RFID có thể sử dụng công nghệ UHF, nó có thể kiểm tra được hàng tồn kho, cũng có thể quản lý việc chống trộm sách. Toàn bộ hệ thống quản lý bao gồm 6 bước cơ bản phía dưới: Bước 1: Sử dụng đầu ghi RFID UHF […]