Antenna RFID UHF RA9003

  • Model: RA9003
  • Tần số: 865~868MHz hoặc 902~928MHz
  • Băng thông: 100MHz
  • Gain: 9
  • Horizontal Beam width: Hor 25* Vert 25*
  • F/B Ratio: >=25
  • VSWR: <=1.4
  • Điện trở: 50
  • Polarization: Circular