Antenna RFID UHF RA5001

 • Model: RA5001_1
 • Tần số: 865~868MHz hoặc 902~928MHz
 • Băng thông: 100MHz
 • Gain: 5.5
 • Horizontal Beam width: Hor 65* Vert 58*
 • F/B Ratio: >=23
 • VSWR: <=1.3
 • Điện trở: 50
 • Polarization: Circular
 • Công suất tối đa: 100W
 • Kết nối: N-Female