Antenna RFID UHF RA4040

  • Model: RA4040
  • Tần số: 865~868MHz, hoặc 902~928MHz
  • Băng thông: 100MHz
  • Gain: 3
  • Chất liệu: gốm
  • Kích thước: 40*40mm